Dư nợ cho vay ưu đãi doanh nghiệp đạt hơn 7.000 tỷ đồng

Đã đăng vào 01/10/2018 lúc 9:51

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tính đến hết quý 3 năm 2018, các cơ quan, sở ngành trong tỉnh đã đạt một số kết quả nhất định trong việc triển khai Nghị quyết số 19 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020. Riêng trong lĩnh vực ngân hàng, dư nợ cho vay ưu đãi doanh nghiệp đạt hơn 7.100 tỷ đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn để sản xuất kinh doanh.

Trong đó, dư nợ cho vay vốn trung – dài hạn đạt hơn 4.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng hơn 57%, dư nợ cho vay ưu đãi ngắn hạn hơn 3.000 tỷ đồng, chiếm gần 43%. Nhiều doanh nghiệp đã tiếp cận được các chính sách tháo gỡ khó khăn của các chi nhánh tổ chức tín dụng. Lãi vay ưu đãi ngắn hạn tối đa 6,5%/năm, trung – dài hạn tối đa 10%/năm.

Các ngân hàng tập trung nguồn vốn cho vay các lĩnh vực sản xuất, ngành nghề ưu tiên, các lĩnh vực giúp phát huy thế mạnh địa phương; đẩy mạnh cho vay các doanh nghiệp tham gia mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp sạch, các doanh nghiệp khởi nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã. Riêng dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ đang chiếm 22,4% trên tổng dư nợ, tăng 14,4% so với đầu năm.

Thu Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Số 70, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158