Khánh Hòa: 11 tỷ đồng triển khai Chương trình phát triển nhân lực năm 2018

Đã đăng vào 09/07/2018 lúc 10:31

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển nhân lực năm 2018 nhằm thực hiện các mục tiêu tổng quát và cụ thể được xác định tại Chương trình nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, trong năm nay, ngoài lớp đào tạo đại học hành chính, các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, lý luận chính trị, bồi dưỡng chức năng lãnh đạo do Sở Nội vụ và Trường Chính trị phụ trách, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị, thành phố tổ chức các lớp bồi dưỡng theo vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp đã được ngân sách tỉnh cấp kinh phí thực hiện theo nguồn kinh phí không tự chủ tại các cơ quan, địa phương. Sở Y tế chủ trì thực hiện Chương trình phát triển nhân lực ngành y tế giai đoạn 2016-2020. Ngoài ra, sẽ có khoảng 35 lớp đào tạo nghề nông nghiệp, phi nông nghiệp tại 2 huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng của khối sản xuất, kinh doanh. Tổng kinh phí thực hiện Chương trình phát triển nhân lực của tỉnh Khánh Hòa năm 2018 là 11 tỷ đồng, được trích từ nguồn ngân sách.

Thu Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Số 70, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158