Khánh Hòa huy động nhiều nguồn lực đầu tư nông nghiệp, nông thôn

Đã đăng vào 19/08/2018 lúc 19:51

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 7 khóa X về nông nghiệp, nông thôn, Khánh Hòa đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực này. Tổng nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế kỹ thuật nông thôn giai đoạn 2008-2018 đạt trên 7.370 tỷ đồng, trong đó, vốn đóng góp của người dân là 44,2 tỷ đồng.

Nguồn lực huy động từ ngân sách nhà nước chủ yếu đầu tư cho cơ sở hạ tầng, còn lại chi cho công tác quy hoạch, đào tạo nghề lao động nông thôn, hỗ trợ sản xuất; tập trung vào các Chương trình: xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội miền núi, phát triển nhân lực, Chương trình 134, 135, kiên cố hóa kênh mương và đường giao thông nông thôn, Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Tổng vốn đầu tư phát triển của nguồn vốn ngân sách nhà nước vào Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 là gần 940 tỷ đồng, đạt trên 37% nhu cầu vốn, giai đoạn 2016-2017 gần 292 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ khoảng 9,4%. Dư nợ cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh tính đến cuối tháng 4/2018 đạt 16.781 tỷ đồng, chiếm 23,4% tổng dư nợ cho vay toàn tỉnh và gấp hơn 9 lần so với năm 2008. Tuy nhiên, việc thu hút vốn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước khu vực nông thôn rất hạn chế, chiếm tỷ lệ thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu của Nghị quyết và Chương trình hành động của tỉnh.

Thu Trang 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Số 70, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158