Khánh Hòa: Quy hoạch phát triển công nghiệp phù hợp với lợi thế địa phương

Đã đăng vào 24/08/2018 lúc 10:56

Năm 2007, Khánh Hòa đã ban hành Quy hoạch phát triển công nghiệp địa phương đến năm 2015, có tính đến năm 2020. Thế nhưng, tốc độ tăng trưởng và giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2011-2015 chỉ ở mức 10%, không đạt được mục tiêu đề ra. Do đó, việc đổi mới phương thức tăng trưởng công nghiệp từ phát triển theo chiều rộng sang chú trọng theo chiều sâu, từng bước cơ cấu lại các ngành công nghiệp của tỉnh được tính đến. Và việc tỉnh công bố Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 sẽ bảo đảm khai thác được lợi thế và gắn kết chặt chẽ các mối liên kết vùng để thúc đẩy phát triển công nghiệp.

Minh Tuệ – Xuân Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Số 70, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158