Khánh Hòa rà soát, giảm chi phí cho doanh nghiệp

Đã đăng vào 11/12/2018 lúc 10:18

Theo Báo cáo của UBND tỉnh về việc thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí của doanh nghiệp năm 2018, Khánh Hòa đã rà soát, không để phát sinh các loại chi phí chính thức khác ngoài phí, lệ phí và chi phí phát sinh đối với doanh nghiệp.

Theo đó, việc thu phí, lệ phí đều theo đúng quy định của Bộ Tài chính trong các lĩnh vực như đăng ký kinh doanh, đầu tư, giáo dục, y tế, giao thông vận tải, văn hóa, thể thao. Đối với lĩnh vực đầu tư, các thủ tục cấp mới, điều chỉnh dự án thông qua bộ phận một cửa đều được thực hiện miễn phí và không thu phí đối với doanh nghiệp. Trong năm, UBND tỉnh đã bãi bỏ 382 thủ tục hành chính, sửa đổi 7 thủ tục.

Khánh Hòa cũng đã định kỳ điều chỉnh, bổ sung và công khai kịp thời các cơ chế, chính sách, quy hoạch của tỉnh, địa phương và của ngành nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận thông tin và các cơ hội đầu tư, kinh doanh tại tỉnh; bảo đảm quyền kinh doanh, bình đẳng và các quyền và lợi ích hợp pháp khác của doanh nghiệp.

Thu Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Số 70, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158