Khánh Hòa: thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 22.000 tỷ đồng

Đã đăng vào 26/11/2018 lúc 10:21

Theo Báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, hoạt động tài chính-ngân hàng của tỉnh trong năm 2018 tiếp tục đạt kết quả tăng trưởng khả quan. Dự kiến cả năm 2018, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 22.000 tỷ đồng, tăng 8,8% so với năm 2017.

Số thu ngân sách năm 2018 đã vượt nhiều so với Nghị quyết HĐND tỉnh giao (là 13.249 tỷ đồng); đồng thời, vượt hơn 50% dự toán Trung ương giao. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng hơn 16,4%; thu nội địa tăng hơn 5%. Chi cân đối ngân sách địa phương ước thực hiện 14.330 tỷ đồng.

Trong đó, chi thường xuyên vượt 13% dự toán và đặc biệt chi đầu tư phát triển vượt 50% dự toán. Các chi nhánh tổ chức tín dụng tiếp tục đa dạng hóa các hình thức huy động vốn để đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh. Nếu như tổng huy động vốn ngoài xã hội của toàn tỉnh trong năm nay ước được 78.720 tỷ đồng thì trong đó, vốn ngân hàng chiếm đa số, với dư nợ cho vay ước khoảng 76.410 tỷ, tăng gần 22% so với năm trước.

Thu Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Số 70, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158