Khánh Hòa thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ đầu tư để tái cơ cấu nông nghiệp

Đã đăng vào 27/10/2018 lúc 16:53

Những năm gần đây, tỉnh Khánh Hòa đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn nhằm thu hút, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, đóng góp hỗ trợ cho nông nghiệp nông thôn.

Để đảm bảo thực hiện định hướng tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, tỉnh Khánh Hòa đã triển khai các chính sách như hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nông thôn, dồn điền đổi thửa, phát triển sản xuất nông nghiệp trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, phát triển chăn nuôi đồng bộ, trợ giúp phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong đó, xây dựng nông thôn mới được xác định là 1 trong 4 chương trình kinh tế trọng tâm của tỉnh, xuyên suốt giai đoạn từ năm 2011-2020. Tính riêng 5 năm (2013-2017), tổng vốn đầu tư phát triển của nguồn vốn Ngân sách Nhà nước vào Chương trình nông thôn mới là hơn 1.360 tỷ đồng. Dư nợ cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn đến cuối tháng 8/2018 là gần 15.858 tỷ, trong đó, dư nợ cho vay nông thôn mới là gần 5.000 tỷ.

Thu Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Số 70, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158