Khánh Hòa triển khai hỗ trợ cho vay Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”

Đã đăng vào 01/07/2018 lúc 10:45

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, ngành ngân hàng Khánh Hòa sẽ triển khai chính sách hỗ trợ tín dụng đối với Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh sẽ tập trung vốn cho vay đối với lĩnh vực sản xuất, các ngành, lĩnh vực ưu tiên khuyến khích phát triển; đẩy mạnh cho vay nông nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, phục vụ phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông  nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở từng địa phương theo chuỗi giá trị, góp phần hoàn thành mục tiêu của Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" là phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh để sản xuất các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế… Trên cơ sở đó, các ngân hàng nghiên cứu, đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng phù hợp với các đối tượng của Chương trình; đổi mới quy trình, đơn giản hóa thủ tục cho vay vốn; đồng thời tổ chức phối hợp thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng và các chương trình hỗ trợ khác của địa phương.

Thu Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Số 70, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158