Không thể hoàn thành mục tiêu 5000 doanh nghiệp KHCN

Đã đăng vào 22/07/2020 lúc 14:39

Chiến lược phát triển khoa học công nghệ giai đoạn 2011-2020 của Việt Nam đặt ra mục tiêu đến cuối năm 2020 Việt Nam sẽ có 5.000 doanh nghiệp khoa học công nghệ. Tuy nhiên, mục tiêu này chắc chắn sẽ không đạt được, khi con số doanh nghiệp khoa học công nghệ ở thời điểm hiện tại mới chỉ hơn 500.

Thời gian qua, Bộ Khoa học và công nghệ đã và đang đẩy mạnh hoạt động xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách. Hoàn thiện các văn bản hướng dẫn để bổ sung các quy định về hỗ trợ ươm tạo, hình thành và phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ. Đồng bộ hóa các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian; cơ chế giao quyền sở hữu/quyền sử dụng kết quả nghiên cứu sử dụng ngân sách Nhà nước… Đặc biệt sự ra đời của Nghị định 13 đã góp phần rút ngắn các thủ tục để đăng ký trở thành doanh nghiệp khoa học công nghệ. Tuy rất nỗ lực, nhưng Bộ Khoa học và Công nghệ cũng thừa nhận, nhiều khó khăn về cơ chế chính sách khiến mục tiêu 5.000 doanh nghiệp khoa học công nghệ vào cuối năm nay không thể hoàn thành.

Đến cuối năm 2019, Việt Nam mới có khoảng gần 500 doanh nghiệp khoa học công nghệ, tức là mới chiếm 10% mục tiêu đề ra. Việc chậm trễ trong việc thực hiện mục tiêu hình thành một cộng đồng doanh nghiệp khoa học đủ lớn và đủ mạnh vào cuối năm nay cho thấy vẫn còn những khoảng cách lớn giữa việc xây dựng, thực thi chính sách với thực tế hoạt động của doanh nghiệp./.

T.H

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Số 70, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158