Kiểm duyệt Dự án xây dựng chỉ dẫn địa lý sản phẩm ốc hương Khánh Hòa

Đã đăng vào 27/07/2016 lúc 8:55


Ảnh Thành Huế

Dự án này được triển khai nghiên cứu ở 4 nội dung chính. Trên cơ sở điều tra, thu thập tài liệu và đánh giá xác định vùng xây dựng chỉ dẫn địa lý Khánh Hòa cho sản phẩm ốc hương, nhóm thực hiện đề tài đã xây dựng cơ sở khoa học xác định vùng địa danh tương ứng với chỉ dẫn địa lý “Khánh Hòa” được bảo hộ. Từ đó, xây dựng hồ sơ đăng ký chỉ dẫn “Khánh Hòa” cho sản phẩm; xây dựng các phương tiện, điều kiện để quản lý, giới thiệu, quảng bá, chỉ dẫn địa lý “Khánh Hòa” cho sản phẩm ốc hương. Tại buổi làm việc, các thành viên Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước đã thống nhất phê duyệt dự án; đồng thời đánh giá cao mục tiêu của đề tài này. Thông qua sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ xây dựng được chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm ốc hương của địa phương nhằm nâng cao giá trị kinh tế trên thị trường trong và ngoài nước; tăng thu nhập cho người dân ven biển. 

Bình Yên

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 210/GP-TTĐT cấp ngày 05 tháng 12 năm 2011

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Số 70, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 0583.523158 - Fax: 0583.523158