Mở rộng tín dụng để hạn chế “tín dụng đen”

Đã đăng vào 25/03/2019 lúc 15:45

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản đề nghị lãnh đạo các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng góp phần ngăn chặn, đẩy lùi “tín dụng đen”.

Theo đó, tập trung vào các  giải pháp chủ yếu như: hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong quá trình cho vay các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cho vay phát triển kinh tế – xã hội địa phương; phối hợp với ngành Ngân hàng đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp; chỉ đạo các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp, đặc biệt là chính quyền cấp xã phối hợp với ngành Ngân hàng hỗ trợ người dân tiếp cận các chương trình tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng; hỗ trợ ngành Ngân hàng trong quá trình xác minh nhu cầu vốn tiêu dùng chính đáng, cấp bách của người dân nhằm hạn chế người dân tìm đến những nguồn vốn không chính thức.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành cần thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của các công ty được cấp phép hoạt động dịch vụ tài chính, các cửa hiệu cầm đồ để chấn chỉnh kịp thời những hành vi phạm pháp.

T.H

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Số 70, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158