Tiếp tục đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

Đã đăng vào 15/06/2020 lúc 14:27

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 3857/2018 của UBND tỉnh về triển khai Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo, triển khai hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ nêu tại Chương trình hành động số về triển khai Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công trên địa bàn tỉnh. Các lĩnh vực trọng tâm cần đẩy mạnh là y tế, giáo dục và chi trả các chương trình an sinh xã hội, phấn đấu đến cuối năm 2020 đạt và hoàn thành các mục tiêu đã đề ra; chỉ đạo và báo cáo số liệu chính xác về cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc tham gia thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công (tiền điện, tiền nước). Các đơn vị cung ứng dịch vụ công phối hợp với các chi nhánh tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán mở rộng triển khai mô hình thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện công khai tài khoản và hướng dẫn cụ thể về thanh toán qua tài khoản, ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ, tạo thuận lợi cho người dân thanh toán tiền dịch vụ…

Thời gian qua, các sở, ban, ngành và các đơn vị cung ứng dịch vụ đã tích cực triển khai các giải pháp, tạo sự chuyển biến tích cực trong thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu mức độ đạt được còn thấp, còn vướng mắc trong việc triển khai…

T.H

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Đường A1, Khu đô thị An Bình Tân, Phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hoà
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158