Tỉnh ủy Khánh Hòa ban hành Chương trình hành động chiến lược phát triển kinh tế biển

Đã đăng vào 22/07/2019 lúc 11:54

Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa ban hành Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 36 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, mục tiêu đến năm 2030, GRDP các địa phương ven biển chiếm khoảng 80% GRDP toàn tỉnh.

Ở mục tiêu cụ thể về kinh tế biển, Khánh Hòa phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hàng năm từ 7,5-8%, trong đó GRDP các địa phương ven biển khoảng 80% GRDP toàn tỉnh. Khánh Hòa sẽ tập trung phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm: khu vực vịnh Cam Ranh (gồm huyện Cam Lâm, thành phố Cam Ranh), thành phố Nha Trang và Khu Kinh tế Vân Phong (gồm huyện Vạn Ninh, thị xã Ninh Hòa) theo hướng phát triển các khu du lịch, xây dựng các cảng biển có quy mô lớn và tầm cỡ quốc tế. Trong đó, xây dựng Khu kinh tế Vân Phong thành vùng kinh tế tổng hợp, chú trọng xây dựng hệ thống cảng biển nước sâu, tiếp nhận tàu biển có tải trọng lớn, phù hợp với quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đã được Thủ tướng phê duyệt. Tỉnh cũng sẽ đầu tư cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội cho huyện Trường Sa theo hướng khai thác hải sản, du lịch, gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh; huy động các nguồn lực từ các thành phần kinh tế đầu tư vào các ngành kinh tế biển như du lịch, cảng biển, kinh tế thủy sản, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển…Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đặt mục tiêu cần đạt được về mặt xã hội, những yêu cầu về khoa học, công nghệ, phát triển nguồn nhân lực biển, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng, cũng như đề ra nhiều nhóm nhiệm vụ và giải pháp để triển khai thực hiện.

Thu Trang.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Đường A1, Khu đô thị An Bình Tân, Phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hoà
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158