Toàn tỉnh Khánh Hoà có 114 hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã

Đã đăng vào 21/10/2019 lúc 8:53

Thực hiện Nghị quyết số 13, Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Trong suốt 15 năm qua, Khánh Hoà đã triển khai nhiều giải pháp để củng cố, khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác, HTX. Đến nay, cả tỉnh có 114 HTX, Liên hiệp HTX đang hoạt động.

Trong thời gian qua, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã đã có những bước phát triển mới cả về lượng và chất. Trong đó, số hợp tác xã hoạt động thuộc diện khá, giỏi là 41%; diện trung bình là 45%. Tổng số vốn hoạt động, doanh thu, lợi nhuận HTX tăng nhanh, bền vững. Điển hình như, doanh thu bình quân năm 2018 đạt hơn 2,6 tỷ đồng/HTX, tăng 54 triệu đồng/HTX so với năm 2003. Thu hút 48.500 xã viên tham gia HTX, với mức tiền lương bình quân là 30 triệu đồng/người/năm. Có được thành công này, trong thời gian qua, tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương hỗ trợ xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin, tìm kiếm thị trường cho các hộ, tổ hợp tác, HTX; triển khai đề án Mô hình hợp tác xã phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị; hỗ trợ HTX tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi…

Trong thời gian tới, tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương khắc phục các hạn chế; tích cực triển khai các giải pháp hỗ trợ tổ hợp tác, HTX có điều kiện phát triển. Đồng thời, thay đổi mô hình hoạt động phù hợp với tình hình mới.

Minh Tuệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Đường A1, Khu đô thị An Bình Tân, Phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hoà
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158