Vạn Ninh: 6 tháng đầu năm ước giảm 220 hộ tỉ lệ hộ nghèo, đạt 47,7% kế hoạch năm 2020

Đã đăng vào 15/08/2020 lúc 15:00

Tỷ lệ hộ nghèo ở huyện Vạn Ninh đã giảm mạnh qua hàng năm, do đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, từng bước cải thiện đời sống cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội.

Cùng với nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh Khánh Hòa, huyện Vạn Ninh cũng đã tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ đời sống dân sinh, triển khai có hiệu quả các đề án hỗ trợ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thủy sản và đẩy mạnh công tác giới thiệu thị trường xuất khẩu lao động, hỗ trợ vay vốn chính sách cho các đối tượng có nhu cầu xuất khẩu lao động. UBND huyện cũng tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tiếp tục vay các nguồn vốn chính sách ưu đãi, tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch sinh hoạt và vệ sinh môi trường. 6 tháng đầu năm nay, số hộ nghèo ước giảm 220 hộ; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo qua hơn 6 tháng thực hiện 0,61%, đạt 47,7% kế hoạch năm 2020. Huyện Vạn Ninh phấn đấu đến cuối năm 2020 sẽ giảm 460 hộ nghèo, đạt 1,28% kế hoạch đề ra./.

Hoài Duy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Đường A1, Khu đô thị An Bình Tân, Phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hoà
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158