Sở Tư pháp tổ chức tập huấn pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Đã đăng vào 29/08/2018 lúc 15:03

Sáng nay, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chuyên trách các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh. 

Ảnh: Hồng Quang

70 đại biểu được phổ biến những điểm mới cơ bản của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, có hiệu lực từ ngày 1/7/2018. Nội dung xoay quanh phạm vi, trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, xác định thiệt hại được bồi thường, thủ tục giải quyết bồi thường, kinh phí bồi thường và thủ tục chi trả, cơ quan giải quyết bồi thường, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác bồi thường nhà nước. Các đại biểu còn được giới thiệu Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Thông tư ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước. Nội dung tập huấn sẽ giúp cán bộ quản lý nhà nước nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến công tác bồi thường nhà nước – một vấn đề phức tạp trong các quan hệ hành chính, dân sự… giữa Nhà nước và công dân.

Thu Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Số 70, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158