BẢO VỆ AN NINH CHÍNH TRỊ NỘI BỘ: Góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tự diễn biến, tự chuyển hoá

Đã đăng vào 10/10/2019 lúc 10:54

Hậu quả của thực trạng tự diễn biến, tự chuyển hóa là vô cùng nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ XHCN Việt Nam. Công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Cán bộ Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an tham gia đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Ngày càng phức tạp, công khai hơn

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được hiểu là quá trình thay đổi nhận thức, quan điểm, tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên theo chiều hướng tiêu cực. Nguyên nhân nảy sinh thực trạng trên có cả chủ quan, khách quan, yếu tố bên trong, bên ngoài tác động… Tuy nhiên, nguyên nhân chủ quan, yếu tố bên trong mang tính quyết định.

Hậu quả của thực trạng tự diễn biến, tự chuyển hóa là vô cùng nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ XHCN Việt Nam. Tự diễn biến, tự chuyển hóa nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ làm nội bộ suy yếu, mất sức chiến đấu, bị phân hóa thành các nhóm chống đối; làm suy giảm lòng tin của quần chúng nhân với Đảng, Nhà nước. Theo đó, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng điều kiện trên để kích động, lôi kéo cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân vào các hoạt động chống đối, biểu tình đòi dân chủ, cải cách chính trị… Khi đó, tổn thất đối với sự nghiệp cách mạng là vô cùng khôn lường.

Thực trạng tự diễn biến, tự chuyển hóa ngày càng biểu hiện phức tạp, công khai hơn. Đáng chú ý, tình trạng cán bộ, đảng viên (kể cả nghỉ hưu và đang công tác) sử dụng mạng xã hội bình luận, chia sẻ các bài viết có nội dung phức tạp về chính trị, cổ súy cho cái gọi là dân chủ, nhân quyền, xã hội dân sự ngày càng gia tăng. Trực tiếp đả kích, chống lại các chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhất là khi Đảng, Nhà nước lấy ý kiến, thông qua các vấn đề quan trọng như dự án cao tốc Bắc – Nam, Luật An ninh mạng, Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

Khi các cơ quan của Đảng tiến hành xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên vi phạm thì một số cán bộ, đảng viên kêu gọi, hình thành lên cái gọi là phong trào từ bỏ đảng. Đặc biệt, khi Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sắp diễn ra, một số cán bộ nghỉ hưu đã gửi các kiến nghị, góp ý công khai bày tỏ ủng hộ quan điểm đa nguyên, đa đảng…

Công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ hết sức quan trọng

Trong các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống thực trạng trên, công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ có vai trò hết sức quan trọng.

Thực tế, thời gian qua, lực lượng An ninh chính trị nội bộ đã chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước về bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tham mưu, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ Đảng viên và quần chúng nhân dân. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực góp phần hạn chế các biểu hiệu tiêu cực. Tham mưu các cơ quan, ban, ngành xây dựng hành lang pháp lý, chế tài thực hiện các quy định, quy chế quản lý cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, lực lượng An ninh chính trị nội bộ cũng chủ động triển khai có hiệu quả các biện pháp, công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động chống phá Đảng, Nhà nước; làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, vai trò lãnh đạo của Đảng, chế độ XHCN ở nước ta.

Đồng thời, lực lượng An ninh chính trị nội bộ cũng coi trọng quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phòng, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa; đẩy mạnh cuộc vận động học tập, làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng đơn vị trong sạch, đoàn kết, vững mạnh.

Các trọng tâm trong công tác phòng, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa

Có thể nói, phòng, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa là công việc không hề dễ dàng, nhưng đó là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng. Theo đó, cần tập trung vào các mặt công tác trọng tâm sau:

Một là, tham mưu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, ban ngành tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII. Trong đó, cần chú trọng các nội dung để mỗi cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương, cán bộ, đảng viên nhận thức thấu đáo về biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Nguyên nhân, điều kiện nảy sinh và tính chất nguy hiểm, hậu quả, tác hại của nó; tính chất cấp thiết của cuộc đấu tranh phòng, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa. Thấy được đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng; cấp ủy, lãnh đạo cơ quan chịu trách nhiệm chính trong giải quyết vấn đề chính trị nội bộ của cơ quan, đơn vị mình. Từng ban, ngành, đoàn thể, địa phương đơn vị phải chủ động phát hiện, giải quyết những vấn đề chính trị nội bộ nhất là vấn đề liên quan đến công tác tư tưởng, công tác cán bộ. Tăng cường các biện pháp kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Hai là, tiếp tục tham mưu, phối hợp cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác bảo vệ nội bộ, quản lý cán bộ, đảng viên, xây dựng hành lang pháp lý, chế tài thực hiện các quy định, quy chế như: Kỷ luật phát ngôn, bảo vệ bí mật nhà nước, trao đổi, cung cấp thông tin, quan hệ, tiếp xúc với người nước ngoài. Cần có quy định cụ thể trong quản lý cán bộ, đảng viên tham gia góp ý, kiến nghị chủ trương, chính sách. Kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng việc tham gia góp ý, kiến nghị thiếu tính xây dựng, thậm chí chống lại các chủ trương, chính sách, tuyên truyền quan điểm đa nguyên, đa đảng. Cùng với đó, các cấp ủy, tổ chức đảng cũng phải hết sức công tâm trong xem xét, đánh giá cán bộ, thực hiện quy hoạch, bổ nhiệm, đề bạt, điều động, điều chuyển đúng nguyên tắc, quy định đảm bảo đoàn kết nội bộ.

Ba là, tham mưu, phối hợp các cơ quan, ban, ngành làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch chống phá. Cùng với đó, tăng cường công tác lãnh đạo và quản lý báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ. Báo chí phải thực sự là cơ quan ngôn luận của các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội, xã hội nghề nghiệp, là diễn đàn của nhân dân, cung cấp thông tin, định hướng dư luận nhất là những giá trị cao đẹp.

HƯNG VIỆT

(Theo Lao Động)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Đường A1, Khu đô thị An Bình Tân, Phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hoà
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158