Chính phủ chủ động tháo gỡ “điểm nghẽn”, khơi thông, thúc đẩy tăng trưởng

Đã đăng vào 23/02/2021 lúc 10:37

Tiếp tục chương trình làm việc phiên họp 53, sáng 23.2, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu.

Những điểm nhấn nổi bật

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trình bày báo cáo tóm tắt tổng kết công tác Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Báo cáo nêu rõ, trong quản lý, điều hành, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn sâu sát thực tiễn, nhận diện đúng tình hình, tranh thủ thời cơ, chủ động biến thách thức thành cơ hội, tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến người dân, doanh nghiệp; chủ động rà soát, tháo gỡ các “điểm nghẽn” thể chế, kiến thiết các cơ chế, chính sách, pháp luật, khơi thông, thúc đẩy các động lực tăng trưởng; vừa nhạy bén, quyết liệt chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả nhiều vấn đề phát sinh, vừa tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trình bày báo cáo. Ảnh QH

Theo báo cáo, một số kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ được nêu ra đó là Chính phủ đã tích cực, chủ động trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Chính phủ.

Cùng với đó, Chính phủ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; đổi mới phương thức làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước gắn với xây dựng Chính phủ điện tử.

Một nhiệm vụ nổi bật khác được nêu ra đó là Chính phủ quyết liệt thúc đẩy hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo động lực cho phát triển kinh tế – xã hội.

Chính phủ quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân; thích ứng và ứng phó kịp thời với tình hình, nhất là trước những diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch COVID-19. Đồng thời, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chú trọng giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Cùng với đó, tăng cường quốc phòng – an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội, góp phần ổn định chính trị – xã hội để phát triển đất nước; đồng thời, chủ động, tích cực trong công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

5 bài học kinh nghiệm

Từ những kết quả đạt được, đánh giá những ưu điểm, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, báo cáo của Chính phủ nêu rõ một số bài học kinh nghiệm.

Một là, luôn đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội; huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân cả nước.

Hai là, coi trọng công tác dự báo, bám sát thực tiễn; thống nhất cao trong nhận thức và hành động; đề cao tính chủ động, đổi mới, sáng tạo và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cấp, các ngành.

Ba là, khơi dậy truyền thống, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa tốt đẹp, tinh thần nhân ái và niềm tự hào dân tộc, khát vọng phát triển và vươn lên mạnh mẽ.

Bốn là, phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng ngành, từng địa phương; xây dựng nền kinh tế tự lực, tự cường, đổi mới, hội nhập và phát triển.

Năm là, biến thách thức thành cơ hội, đổi mới tư duy, cách làm với phương châm phục vụ người dân, doanh nghiệp, tận dụng các cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thích ứng nhanh với bối cảnh mới.

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh QH

Trình bày báo cáo thẩm tra sơ bộ Báo cáo tổng kết công tác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết: Thường trực Ủy ban Pháp luật và các cơ quan của Quốc hội cơ bản tán thành với các nội dung về phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới đã được nêu khá toàn diện trong Báo cáo của Chính phủ. Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị rà soát kỹ thêm các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để các phương hướng, giải pháp khắc phục được đề xuất có đầy đủ cơ sở, bảo đảm tính logic, thống nhất.

VƯƠNG TRẦN

Xem bản gốc báo Lao Động tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Đường A1, Khu đô thị An Bình Tân, Phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hoà
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158