Kiến nghị thu hồi hàng trăm tỉ đồng do chi sai chế độ

Đã đăng vào 28/05/2020 lúc 16:56

Báo cáo về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thừa nhận tình trạng chi tiêu sai chế độ vẫn còn ở một số đơn vị. Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị thu hồi khoản chi sai chế độ hàng trăm tỉ đồng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh: Quốc hội

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9, chiều 28.5, Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đã trình bày Tờ trình trước Quốc hội.

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, dự toán thu ngân sách nhà nước là 1.319.200.000 triệu đồng, quyết toán 1.431.662.057 triệu đồng, tăng 8,5% (112.462.057 triệu đồng) so với dự toán; chủ yếu do tăng thu từ tiền sử dụng đất, thuế xuất nhập khẩu và thu từ dầu thô.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, Quốc hội đã có Nghị quyết số 48/2017/QH14 ngày 10.11.2017 về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2018 với mục tiêu chủ yếu là: Tiếp tục bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, tăng cường kỷ luật tài chính – ngân sách, thực hiện dự toán Ngân sách Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã tích cực, chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp trong tổ chức điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2018. Theo đó, kết quả chi ngân sách nhà nước như sau:

Dự toán chi ngân sách nhà nước là 1.523.200.000 triệu đồng, quyết toán 1.435.435.263 triệu đồng, bằng 94,2% (giảm 87.764.737 triệu đồng) so với dự toán, chủ yếu do một số khoản chi triển khai chậm nên bị hủy dự toán, hoặc chuyển nguồn sang năm sau chi tiếp theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Về nguồn bù đắp bội chi của ngân sách trung ương, vay trong nước là 110.689.303 triệu đồng; vay ngoài nước 42.421.100 triệu đồng. Với kết quả thực hiện dự toán thu, chi, bội chi như trên, so với GDP thực tế, dư nợ Chính phủ bằng 49,9% GDP, nợ công bằng 58,3% GDP, trong giới hạn theo quy định của Chính phủ và của Quốc hội.

Dù vậy, Bộ Tài chính nhận định vẫn còn tình trạng chi tiêu sai chế độ ở một số đơn vị, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị thu hồi khoản chi sai chế độ hàng trăm tỉ đồng, Kho bạc Nhà nước phát hiện nhiều khoản chi không đúng định mức quy định, từ chối thanh toán 96 tỉ đồng.

Việc triển khai nhiệm vụ chi ngân sách ở một số bộ, cơ quan trung ương, địa phương còn chậm so với quy định, đặc biệt là mua sắm hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về đấu thầu, nên chuyển nguồn sang năm sau thực hiện tiếp theo chế độ quy định.

Chính phủ  cũng trình Quốc hội xem xét phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 như sau:

Tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 1.880.029.177 triệu đồng (bao gồm cả nguồn năm 2017 chuyển sang năm 2018, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2017 và thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước);

Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.869.791.887 triệu đồng (bao gồm cả chuyển nguồn từ năm 2018 sang năm 2019).

Bội chi ngân sách nhà nước là 153.110.403 triệu đồng, bằng 2,8% GDP (không bao gồm kết dư ngân sách địa phương 157.886.227 triệu đồng).

CHUNG NGUYÊN VƯƠNG

Xem bản gốc báo Lao Động tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Đường A1, Khu đô thị An Bình Tân, Phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hoà
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158