Lao động đặc khu hưởng lương như thế nào ?

Đã đăng vào 23/05/2018 lúc 16:16

Tiếp thu ý kiến ĐBQH đề nghị cần có chính sách hỗ trợ người dân tại đặc khu, đặc biệt là đối tượng yếu thế; thu hút, ưu tiên sử dụng lao động địa phương; quan tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; quy định chính sách đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức,… UBTVQH đã chỉ đạo hoàn thiện các cơ chế, chính sách về lao động, tiền lương và an sinh xã hội.

UBTVQH đã chỉ đạo Cơ quan chủ trì thẩm tra, Cơ quan soạn thảo phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện các cơ chế, chính sách về lao động, tiền lương và an sinh xã hội tại đặc khu.

Theo đó, bổ sung một số cơ chế nhằm bảo vệ và hỗ trợ người dân tại đặc khu, đặc biệt là nhóm đối tượng yếu thế trước sự thay đổi và phát triển nhanh của đặc khu; bổ sung quy định về mức lương tối thiểu áp dụng tại đặc khu; bổ sung một điều mới quy định một số cơ chế, chính sách đặc biệt về an sinh xã hội như: chuẩn nghèo, bảo hiểm xã hội, trợ giúp xã hội, thuê, mua nhà ở xã hội, xây dựng nhà ở, công trình phúc lợi cho người lao động có thu nhập thấp. Bổ sung quy định mới về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị, đơn vị sự nghiệp công lập tại đặc khu.

Về ý kiến đề nghị cần có quy định đáp ứng yêu cầu quản lý chặt chẽ lao động là người nước ngoài ở đặc khu nhằm bảo đảm đúng mục tiêu khuyến khích, thu hút đối với lao động trình độ cao và hạn chế lao động phổ thông, dự thảo Luật được chỉnh lý theo hướng chỉ quy định đặc thù về thời gian làm việc đối với đối tượng là chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành so với đối tượng không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật về lao động hiện hành để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế của đặc khu. Các nội dung khác về quản lý lao động nước ngoài tại đặc khu được thực hiện theo pháp luật hiện hành về lao động.

Đồng thời, để tạo sự chủ động cho chính quyền đặc khu trong việc đề ra các biện pháp thích hợp nhằm quản lý chặt chẽ lao động là người nước ngoài, nhất là lao động kỹ thuật, dự thảo Luật trao quyền cho chủ tịch UBND đặc khu căn cứ đặc điểm, điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của đặc khu quy định: tiêu chí cụ thể đối với lao động kỹ thuật là người nước ngoài, nhưng không thấp hơn tiêu chí theo quy định của pháp luật hiện hành; tỷ lệ hoặc số lượng tối đa lao động kỹ thuật là người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp thuộc đặc khu theo ngành, nghề; quy định việc sử dụng lao động là người nước ngoài của nhà thầu nước ngoài tại đặc khu.

LÊ PHƯƠNG

(Theo Lao Động)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Số 70, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158