Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020

Đã đăng vào 14/11/2019 lúc 14:26

Với 90,48% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020.

Tổng số chi ngân sách trung ương là 1,069 triệu tỉ đồng

Sáng 14.11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020, với 90,48% đại biểu tán thành.

Kết quả biểu quyết  Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020.

Quốc hội quyết nghị tổng số thu ngân sách Trung ương là 851.768 tỉ đồng; tổng số thu ngân sách địa phương là 660.531 tỉ đồng.

Tổng số chi ngân sách trung ương là 1,069 triệu tỉ đồng, trong đó dự toán 367.709 tỉ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Quốc hội cũng nhất trí phân bổ ngân sách trung ương năm 2020 theo các phụ lục. Theo đó, riêng chi thường xuyên của các cơ quan trung ương chiếm 56% tổng ngân sách. Chi đầu tư phát triển chỉ chiếm 25,8% ngân sách

Cụ thể, trong số 1,069 triệu tỉ đồng dự toán, sẽ chi bổ sung cân đối cho ngân sách địa phương gần 219.500 tỉ đồng và chi ngân sách trung ương theo lĩnh vực hơn 850.000 tỉ đồng.

Trong chi ngân sách trung ương, Quốc hội phân bổ 220.000 tỉ đồng cho đầu tư phát triển; 115.400 tỉ đồng chi trả nợ lãi; gần 480.000 tỉ chi thường xuyên; 14.600 tỉ đồng chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế; hơn 17.500 tỉ đồng dự phòng ngân sách và 1.200 tỉ đồng chi dự trữ quốc gia.

Quốc hội giao Chính phủ thu, chi ngân sách nhà nước và mức phân bổ ngân sách trung ương cho từng bộ, cơ quan trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đúng quy định của pháp luật và thông báo bằng văn bản đến từng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phân bổ chi tiết kinh phí sự nghiệp còn lại của Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới và kinh phí sự nghiệp của Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích, bảo đảm yêu cầu thời gian phân bổ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; Phân bổ trong điều hành ngân sách đối với một số khoản chi đã có cơ chế, chính sách, xác định được nhiệm vụ, nhưng chưa có cơ sở tính toán để phân bổ, bố trí cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương ngay từ đầu năm.

Đồng thời trong việc quản lý, điều hành cần kịp thời thu hồi về ngân sách trung ương các khoản kinh phí hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách địa phương còn dư hoặc hết nhiệm vụ chi theo quy định của pháp luật.

Kiên quyết cắt giảm số vốn bố trí không đúng quy định

Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân bổ vốn đầu tư phát triển theo thứ tự ưu tiên đã được quy định trong Luật và Nghị quyết của Quốc hội có liên quan, ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi vốn ứng trước; kiên quyết cắt giảm số vốn bố trí không đúng quy định; xử lý nghiêm các trường hợp để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; tuân thủ nghiêm danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

Về điều hành kinh phí chi trả phí phát hành trái phiếu Chính phủ trong phạm vi dự toán chi trả nợ lãi của ngân sách trung ương năm 2020 được Quốc hội quyết định, Chính phủ chủ động thực hiện các giải pháp về cơ cấu lại nợ công theo quy định của Luật Quản lý nợ công.

Quốc hội cũng giao Chính phủ chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương, bội chi ngân sách địa phương, tổng mức vay của ngân sách địa phương (bao gồm vay để bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc), quyết định phân bổ dự toán ngân sách theo thẩm quyền…

Kiểm toán Nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn sẽ tiến hành kiểm toán việc thực hiện phân bổ ngân sách trung ương bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

ĐẶNG CHUNG – CAO NGUYÊN

(Theo Lao Động)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Đường A1, Khu đô thị An Bình Tân, Phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hoà
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158