Sắp xếp và sáp nhập hơn 630 xã, phường: Giấy tờ sẽ ra sao?

Đã đăng vào 13/03/2019 lúc 9:46

100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019-2021. Có hơn 630 xã, phường nằm trong diện sắp xếp và sáp nhập.

Có hơn 630 xã, phường nằm trong diện sắp xếp và sáp nhập. Ảnh: Văn Thắng

Chiều 12.3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã không đạt 50% tiêu chuẩn về quy mô dân số, diện tích tự nhiên.

Nghị quyết này quy định các đơn vị hành chính trong diện sáp nhập và việc sắp xếp, bố trí cán bộ, biên chế, chỉnh sửa giấy tờ cho người dân.

Hiện có 16 quận huyện và 631 phường xã nằm trong diện cần sắp xếp, sáp nhập.

Nguyên tắc của việc sắp xếp là đảm bảo các đơn vị hành chính mới đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp có thể sau khi sắp xếp vẫn chưa đạt tiêu chuẩn do có yếu tố đặc thù; được thành lập trên cơ sở nhập từ 3 đơn vị hành chính cùng cấp trở lên hoặc được thành lập trên cơ sở nhập 2 đơn vị hành chính cùng cấp nhưng do tình hình thực tế mà không thể nhập thêm đơn vị hành chính khác liền kề.

Bên cạnh đó, các trường hợp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tuy có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định nhưng nếu có một trong các yếu tố đặc thù như có vị trí địa lý biệt lập với các đơn vị hành chính khác; được hình thành và ổn định từ năm 1945 đến nay; có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh hoặc có đặc điểm về truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán chưa thuận lợi cho việc sắp xếp nếu thực hiện sắp xếp sẽ tạo bất ổn thì UBND cấp tỉnh có trách nhiệm rà soát, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định việc chưa thực hiện sắp xếp.

Để bảo đảm thuận lợi cho việc thực hiện sắp xếp, dự thảo nghị quyết quy định tạm dừng việc bầu, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý và tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị cấp huyện, cấp xã sẽ thực hiện việc sắp xếp giai đoạn 2019-2021.

Nghị quyết cũng quy định về việc áp dụng các chế độ, chính sách giải quyết dôi dư và giao HĐND, UBND cấp tỉnh ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thêm để khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư xin nghỉ.

Đối với việc chuyển đổi các loại giấy tờ, nghị quyết quy định giao UBND cấp tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp chủ động triển khai, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện các thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ và không thu các loại phí, lệ phí khi thực hiện việc chuyển đổi do thay đổi địa giới hành chính.

Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa chuyển đổi thì các loại giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trước đây theo đơn vị hành chính cũ nếu chưa hết thời hạn vẫn được sử dụng.

Ủy ban Thường vụ Quốc giao Ủy ban Pháp luật và Bộ Nội vụ tiếp thu ý kiến để hoàn chỉnh lại dự thảo nghị quyết trước khi báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Những đơn vị nào phải sáp nhập?

Theo tiêu chuẩn, huyện miền núi, vùng cao có diện tích từ 850km2, dân số từ 80.000 người trở lên. Huyện còn lại có diện tích từ 450 km2, dân số từ 120.000 người trở lên

Xã miền núi, vùng cao có diện tích từ 50 km2 và dân số từ 5.000 người trở lên. Xã còn lại theo tiêu chuẩn rộng từ 30km2 và có từ 8.000 người trở lên.

HUYÊN NGUYỄN

(Theo Lao Động)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Đường A1, Khu đô thị An Bình Tân, Phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hoà
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158