Thành lập Phòng Giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện KSND Tối cao

Đã đăng vào 12/01/2021 lúc 15:12

Với 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn quyết định của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao về việc thành lập Phòng Giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Toàn cảnh phiên họp 52 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh QH

Sáng nay (12.1), tiếp tục chương trình phiên họp thứ 52, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, phê chuẩn quyết định của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (KSNDTC) về việc thành lập Phòng Giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện KSNDTC.

Trình bày tờ trình, Viện trưởng Viện KSNDTC Lê Minh Trí cho biết, việc thành lập Phòng Giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện KSNDTC căn cứ vào Khoản 4, Điều 12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp năm 2020 có hiệu lực thi hành từ 1.1.2021 quy định về tổ chức giám định tư pháp công lập về kỹ thuật hình sự.

Phòng Giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện KSNDTC có chức năng, nhiệm vụ: Thực hiện giám định kỹ thuật hình sự về âm thanh, hình ảnh từ các dữ liệu điện tử theo quy định của pháp luật tố tụng và pháp luật giám định tư pháp; Nghiên cứu khoa học chuyên ngành kỹ thuật hình sự về âm thanh, hình ảnh từ các dữ liệu điện tử; Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế chuyên ngành kỹ thuật hình sự về âm thanh, hình ảnh từ các dữ liệu điện tử theo quy định của pháp luật; Hằng năm, tổng kết, báo cáo Viện trưởng KSNDTC về tổ chức, hoạt động giám định kỹ thuật hình sự về âm thanh, hình ảnh từ các dữ liệu điện tử để báo cáo Quốc hội, đồng thời gửi báo cáo về Bộ Tư pháp, Bộ Công an theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng KSNDTC giao theo quy định của pháp luật.

Với chức năng, nhiệm vụ như trên, Viện KSNDTC xác định vị trí pháp lý, quy mô, tính chất Phòng Giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện KSNDTC là đơn vị cấp phòng thuộc Văn phòng Viện KSNDTC. Tuy nhiên, chức năng, nhiệm vụ của Phòng Giám định độc lập với chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Viện KSNDTC; chịu sự quản lý về mặt hành chính của Văn phòng KSNDTC.

Cơ cấu tổ chức của Phòng Giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện KSNDTC gồm: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, các Giám định viên và công chức khác. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách chuyên môn về giám định tư pháp phải là giám định viên tư pháp. Việc bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thực hiện theo quy định của Viện trưởng KSNDTC.

Để bảo đảm tính khách quan trong việc giám định và giám định lại (Hội đồng giám định gồm có ít nhất 3 thành viên là những người có chuyên môn cao và có uy tín trong lĩnh vực cần giám định), cũng như tình hình biên chế hiện nay, dự kiến biên chế của Phòng Giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện KSNDTC từ 7-9 công chức. Trong tổng chỉ tiêu biên chế được giao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao sẽ điều chỉnh, bố trí, sắp xếp biên chế hợp lý, đủ số lượng và chất lượng để thực hiện tốt nhiệm vụ được Quốc hội giao, không làm tăng thêm biên chế.

Với 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn quyết định của Viện trưởng KSNDTC về việc thành lập Phòng Giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện KSNDTC.

VƯƠNG TRẦN

Xem bản gốc báo Lao Động tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Đường A1, Khu đô thị An Bình Tân, Phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hoà
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158