Thời điểm áp dụng, đối tượng chịu tác động của việc “bỏ viên chức suốt đời”

Đã đăng vào 26/11/2019 lúc 10:01

Khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có hiệu lực – kể từ 1.7.2020, sẽ thực hiện chế độ hợp đồng có thời hạn đối với viên chức. Điều này đồng nghĩa với việc không còn “viên chức suốt đời”, trừ những người làm việc ở vùng có điều kiện khó khăn.

Đa số đại biểu Quốc hội tán thành quy định không ký hợp đồng không xác định thời hạn kể từ 1.7.2020.

Chiều 25.11, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức với 426/454 đại biểu bấm nút tán thành (chiếm 88,20%). Một trong những điểm mới của luật là sẽ không giữ hợp đồng “không xác định thời hạn” kể từ 1.7.2020. Điều này được kỳ vọng là sẽ chấm dứt tình trạng viên chức chây ỳ, ngại đổi mới, loại bỏ sức ì của bộ máy.

Dưới đây là những đối tượng sẽ chịu tác động của chính sách mới, cũng như thời điểm chính thức thực hiện việc “bỏ viên chức suốt đời”:

Viên chức đã có hợp đồng không xác định thời hạn được giữ nguyên chế độ

Bác sĩ, giáo viên đang chiếm số lượng lớn trong tổng số viên chức của cả nước. Đây cũng là đối tượng sẽ chịu ảnh hưởng của chính sách mới.

Theo Luật vừa thông qua, tất cả các trường hợp viên chức được tuyển dụng mới sau khi luật này có hiệu lực sẽ thực hiện ký kết hợp đồng làm việc xác định thời hạn, không ký hợp đồng không xác định thời hạn (kể cả đối với trường hợp sau khi kết thúc hợp đồng xác định thời hạn lần 2), trừ viên chức được tuyển dụng mới vào đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ, quy định về thực hiện chế độ hợp đồng làm việc xác định thời hạn đối với viên chức được tuyển dụng mới là thể chế hóa Nghị quyết Trung ương.

Chi tiết việc ký hợp đồng xác định thời hạn với viên chức từ 1.7.2020

Để góp phần bảo đảm quyền lợi của viên chức tuyển dụng mới, làm rõ hơn đối tượng được áp dụng, thời hạn của hợp đồng có thời hạn, trường hợp phải tiếp tục ký kết hợp đồng đối với viên chức đã hoàn thành hợp đồng xác định thời hạn, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉnh lý nội dung khoản 2, điều 2 của dự thảo luật và bổ sung khoản 3, điều 2 (sửa đổi, bổ sung khoản 2, điều 28 của Luật Viên chức hiện hành về ký kết tiếp, chấm dứt hợp đồng làm việc), bổ sung khoản 10 vào điều 2 (bổ sung khoản 2a vào sau khoản 2 điều 59 của luật Viên chức hiện hành) theo hướng:

Hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 tháng.

Đối với hợp đồng làm việc xác định thời hạn, trước khi hết hạn hợp đồng làm việc 60 ngày, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ký kết tiếp, hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức.

Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập còn nhu cầu, viên chức đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật, thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải tiếp tục ký kết hợp đồng làm việc với viên chức.

Trường hợp không ký tiếp hợp đồng làm việc đối với viên chức thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

Những trường hợp vẫn được ký hợp đồng không xác định thời hạn

Cũng theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, đối với viên chức được tuyển dụng trước ngày luật có hiệu lực thi hành (1.7.2020), thì không có thay đổi về chế độ hợp đồng làm việc so với hiện hành. Nếu viên chức đã được ký hợp đồng không xác định thời hạn rồi thì sẽ được giữ nguyên.

Còn đối với viên chức được tuyển dụng từ ngày luật có hiệu lực thi hành (1.7.2020) thì phải ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn.

Tuy nhiên, Luật cũng quy định 2 trường hợp vẫn được thực hiện ký hợp đồng không xác định thời hạn khi tuyển dụng mới từ ngày 1.7.2020. Đó là: Cán bộ, công chức được chuyển sang làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của luật này; người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

ĐẶNG CHUNG

Xem bản gốc báo Lao Động tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Đường A1, Khu đô thị An Bình Tân, Phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hoà
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158