Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về giải thích Luật Quy hoạch

Đã đăng vào 13/08/2019 lúc 16:57

Ngày 13.8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý thông qua Nghị quyết về giải thích một số điều tại Luật Quy hoạch mà một số bộ, địa phương cho là vướng mắc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: QH.

Luật Quy hoạch có hiệu lực từ 1.1.2019. Tuy nhiên, đến nay việc triển khai luật còn khó khăn dù Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã sửa đổi, bổ sung một số điều của 52 luật, pháp lệnh có liên quan và Chính phủ cũng đã ban hành 1 Nghị quyết, 4 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn.

Lý do được đưa ra, theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, là trong quá trình triển khai thực hiện còn có cách hiểu khác nhau về một số quy định của luật. Do đó, để đảm bảo thống nhất trong việc áp dụng pháp luật, Chính phủ có tờ trình đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, ban hành Nghị quyết để giải thích.

Tờ trình của Chính phủ ban đầu đề nghị giải thích nhiều điều khoản, song đến chiều qua (12.8), Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng với đại diện lãnh đạo nhiều Uỷ ban của Quốc hội và các bộ đã có buổi làm việc để thảo luận và “chốt” lại giải thích quy định về mối quan hệ giữa các loại quy hoạch tại khoản 1 Điều 6; căn cứ lập quy hoạch ở khoản 2 điều 20, và điểm c khoản 1 Điều 59 về thực hiện chuyển tiếp các quy hoạch được phê duyệt trước ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực.

Luật quy định quy hoạch tổng thể quốc gia là cơ sở để lập quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn. Và quy hoạch cao hơn sẽ là cơ sở để lập quy hoạch thấp hơn.

Điều này dẫn đến cách hiểu là trong khi quy hoạch cao hơn chưa được phê duyệt thì các quy hoạch thấp hơn chưa thể thực hiện. Nhiều bộ, ngành và địa phương cho rằng các quy hoạch phải được lập đồng thời thì mới đảm bảo tiến độ lập các quy hoạch cho thời kỳ 2021 – 2030.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với đề nghị này và giải thích Khoản 1 Điều 6 và khoản 2 điều 20 được hiểu như sau: Việc triển khai lập các quy hoạch theo quy định tại Luật Quy hoạch và các Luật, pháp lệnh đã được sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến quy hoạch có thể lập đồng thời. Quy hoạch nào hoàn thành trước thì được quyết định hoặc phê duyệt trước.

Chính phủ có trách nhiệm chỉ đạo việc lập, thẩm định các quy hoạch ở các ngành, các cấp, các địa phương, bảo đảm sự liên kết, tính đồng bộ và hệ thống giữa các quy hoạch. Sau khi quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt, nếu có sự chưa phù hợp thì quy hoạch thấp hơn phải điều chỉnh theo quy hoạch cao hơn.

Liên quan đến vấn đề chuyển tiếp cũng được cho là còn vướng mắc, theo Tờ trình của Chính phủ, quy định tiếp tục thực hiện và kéo dài thời hạn của quy hoạch hiện có chưa đủ cơ sở pháp lý cho việc điều chỉnh nội dung của các quy hoạch (như bổ sung các dự án…). Việc không cho phép điều chỉnh quy hoạch gây khó khăn trong điều hành của các ngành trong thời hạn quy hoạch.

Để tạo thống nhất trong áp dụng luật, Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giải thích điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch được hiểu là trong quá trình thực hiện, các quy hoạch đã được phê duyệt trước ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực mà theo Luật Quy hoạch sẽ phải tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh nhưng chưa được phê duyệt thì được điều chỉnh nội dung để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội cho đến khi quy hoạch phải tích hợp được phê duyệt. Việc điều chỉnh thực hiện theo quy định của các luật có liên quan trước ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực.

100% thành viên trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt đồng ý thông qua Nghị quyết giải thích 3 điều của Luật Quy hoạch theo hướng trên và yêu cầu các cơ quan liên quan hoàn thiện dự thảo, chỉnh lý câu từ cho rõ nghĩa trước khi Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

THÀNH HẢI

(Theo Lao Động)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Đường A1, Khu đô thị An Bình Tân, Phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hoà
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158