Hiệu quả Mô hình điểm trung tâm học tập cồng đồng văn hóa thể thao

Đã đăng vào 20/07/2019 lúc 14:16

Sau hơn 1 năm triển khai thực nghiệm, 4 mô hình thực nghiệm Trung tâm học tập cộng đồng -văn hóa thể thao cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa bước đầu đã phát huy kết quả, khắc phục được những hạn chế, tồn tại của các mô hình cũ trước đó.

Theo đó, năm 2018, được sự cho phép của UBND tỉnh, Hội Trí thức tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với các đơn vị triển khai thực nghiệm mô hình Trung tâm học tập cộng đồng – văn hóa thể thao tại các phường Vạn Thạnh (Nha Trang), xã Ninh Ích (Ninh Hòa), xã Diên Thọ (Diên Khánh) và xã Khánh Thành (Khánh Vĩnh). Trên cơ sở sáp nhập hai đơn vị: Trung tâm học tập cộng đồng và Trung tâm văn hóa thể thao, mô hình thực nghiệm cho thấy nhiều ưu điểm, như: sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất và các thiết chế văn hóa thể thao của 2 trung tâm cũ, thu hút được kinh phí xã hội hóa giúp tăng nguồn kinh phí cho các hoạt động. Mô hình mới còn tinh giản nhân sự, bộ máy quản lý được tập trung về một mối- giúp nâng cao hiệu quả điều hành, quản lý.

Theo thống kê, có hơn 10 nghìn lượt người dân đã được học văn hóa, tuyên truyền phổ biến kiến thức và tham gia hoạt động văn nghệ, thể thao tại 4 Trung tâm học tập cộng đồng – văn hóa thể thao điểm. Sau khi thực nghiệm, mô hình điểm dự kiến sẽ được UBND tỉnh nhân rộng trong toàn tỉnh.

Tuyết Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Đường A1, Khu đô thị An Bình Tân, Phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hoà
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158