Khánh Hòa: 56 di tích đã tiến hành kiểm kê nhưng chưa được xếp hạng

Đã đăng vào 21/08/2018 lúc 16:12

Theo công bố danh mục kiểm kê di tích, tính đến cuối năm ngoái, toàn tỉnh Khánh Hòa có 245 di tích đã được kiểm kê. Trong số đó có 56 di tích đã tiến hành kiểm kê nhưng chưa được xếp hạng.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 16 di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng cấp quốc gia; 173 di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng cấp tỉnh. Theo quy định, Sở Văn hóa và Thể thao có nhiệm vụ công bố công khai danh mục các di tích đã được kiểm kê; bàn giao số liệu, danh mục di tích cho các huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận, quản lý. Định kỳ 5 năm, thực hiện việc rà soát và trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục di tích. Các địa phương thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các di tích thuộc danh mục kiểm kê trên địa bàn. 

TH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Số 70, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158