Khánh Hòa: Phê duyệt Đề án về bảo tồn di sản văn hóa các dân tộc thiểu số

Đã đăng vào 15/10/2017 lúc 17:52

Nhằm huy động nguồn lực toàn xã hội cùng tham gia gìn giữ, bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa của nhân dân, vừa qua, UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt "Đề án kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hoá truyền thống điển hình của dân tộc thiểu số trên địa bàn Khánh Hòa giai đoạn 2017 – 2020".

Đề án chủ yếu tập trung kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hoá truyền thống điển hình của 3 dân tộc thiểu số tiêu biểu của Khánh Hòa: Raglai, T’rin, Êđê tại 6 địa phương: Ninh Hòa, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Diên Khánh, Cam Lâm, Cam Ranh. Thực hiện trong giai đoạn 2017-2020, Đề án xác định sẽ có 5 dự án thành phần với nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng và sử dụng có hiệu quả nhân lực trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hoá  truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; tiến hành kiểm kê theo 3 nhóm đối tượng: di vật, cổ vật; di tích để nhận diện, xác định giá trị của di sản từ đó triển khai các hoạt động sưu tầm và bảo quản theo quy trình khoa học.

Bên cạnh đó, Đề án còn đặt nhiệm vụ đánh giá thực trạng trưng bày về di sản văn hoá điển hình của các dân tộc thiểu số tại Bảo tàng tỉnh, từ đó tiến hành chỉnh lý, nâng cấp các bộ sưu tập, tạo hấp dẫn với người xem; đổi mới nội dung, đa dạng hóa về hình thức giới thiệu, quảng bá di sản văn hoá  điển hình các dân tộc thiểu số.

Như Quỳnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Số 70, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158