Khánh Hòa tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực di sản văn hóa

Đã đăng vào 17/01/2019 lúc 10:36

Thời gian qua, công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã được triển khai tích cực. Phát huy kết quả đạt được, trong năm 2019, Sở Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa sẽ tiếp tục tăng cường quản lý Nhà nước trong lĩnh vực di sản văn hóa.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 16 di tích, danh thắng cấp quốc gia, 3 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, 1 di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại, 174 di tích cấp tỉnh được phân bố ở tất cả các địa phương. Bên cạnh đó, còn có 56 di tích chưa được xếp hạng, nhưng nằm trong danh mục kiểm kê di sản.

Trong năm 2018, Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều chủ trương, kế hoạch lớn liên quan đến công tác di tích, di sản. Bên cạnh đó, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể được tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch, đề án được phê duyệt; công tác kiểm kê, tu bổ di tích trên địa bàn tỉnh được triển khai hiệu quả. Ngành Văn hóa cũng đã tiến hành rà soát danh mục và hồ sơ hỗ trợ tu bổ cho 30 di tích được đưa vào danh mục cần tu bổ trong giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh với số tiền hơn 13 tỷ đồng; hỗ trợ các địa phương tu bổ 25 di tích xuống cấp, sửa chữa 14 di tích sau cơn bão số 12 năm 2017 với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng…

Minh Trúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28 tháng 09 năm 2018

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Số 70, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158