Khánh Hòa: Trang bị thêm phim tư liệu về nghệ thuật bài chòi

Đã đăng vào 18/06/2017 lúc 15:21

Để bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi dân gian Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hiệu quả, đồng thời trang bị cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, trường học tư liệu về Nghệ thuật Bài chòi dân gian Khánh Hòa để làm cơ sở tham khảo trong công tác tuyên truyền, hội thi, hội diễn văn hóa, văn nghệ, giảng dạy… UBND tỉnh đã đưa ra kế hoạch “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi dân gian Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015 – 2020” thông qua việc trang bị thêm phim tư liệu. 

Sở Văn hóa và Thể thao trang bị phim tư liệu về Nghệ thuật Bài chòi dân gian Khánh Hòa cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, trường học nơi có di sản Nghệ thuật bài chòi dân gian là Vạn Ninh, Ninh Hòa, Nha Trang, Diên Khánh, Cam Lâm, Cam Ranh. Cụ thể, gồm Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường đại học Khánh Hòa, Trường đại học Nha Trang, Thư viện tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống; Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Thư viện huyện, thị xã, thành phố thành phố, UBND xã, phường, thị trấn; các trường học: Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông. Đây là đĩa phim tư liệu giới thiệu khái quát về Nghệ thuật Bài chòi dân gian Khánh Hòa thông qua phỏng vấn, ghi hình trực tiếp từ các nhà khoa học, nghiên cứu, nhạc sĩ có uy tín và am hiểu sâu về Bài chòi Khánh Hòa và đặc biệt là Nghệ thuật diễn xướng trực tiếp của các nghệ nhân tiêu biểu với các trích đoạn mang đậm bản sắc đặc trưng của Bài chòi dân gian Khánh Hòa. Hoạt động này nhằm góp phần Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi dân gian Khánh Hòa, đồng thời đẩy mạnh công tác phát huy những giá trị của di sản vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Như Quỳnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 210/GP-TTĐT cấp ngày 05 tháng 12 năm 2011

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Số 70, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158