CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

. Quyết định ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng trong KTV

. Ứng dụng CNTT vào Quy trình cung ứng dịch vụ cho thuê thiết bị và Quảng cáo đọc lời

. Quyết định  ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

. Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Đài PT-TH Khánh Hoà

. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch số 10316/KH-UBND của UBND tỉnh.

. Báo cáo thi hành pháp luật năm 2023

. Báo cáo thực  hành tiết kiệm chống tham nhũng năm 2023

.Quy định về trình tự, thủ tục, bổ nhiệm, miễn nhiệm và điều động đối với viên chức giữ chức vụ lãnh đạo

. Quyết định gia dự toán ngân sách nhà nước cho phòng KHTV năm 2023

. Kế hoạch CCHC năm 2023 của Đài PT-TH Khánh Hòa

. Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2023

. Quyết định chi phúc lợi Tết Nguyên đán 2023

. Quyết định cử viên chức đi bồi dưỡng nghiệp vụ

Quyết định cử viên chức đi bồi dưỡng nghiệp vụ tại Cần Thơ

. Quyết định cử viên chức đi tập huấn quản lý đầu tư ứng dụng CTNN sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Quyết định cử viên chức tham gia lớp bồi dưỡng Lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương

Quyết định cử phóng viên đi bồi dưỡng nghiệp vụ ngôn ngữ hình ảnh và tiếp cận hiện trường

.Quyết định cử biên tập, phóng viên dự lớp bồi dưỡng, trao đổi nghiệp vụ sản xuất chương trình tin tức, phóng sự ngắn

. Quyết định phê duyệt danh mục quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng

.Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Báo cáo quyết toán tài chính năm 2022

. Điều động và bổ nhiệm viên chức

. Báo cáo kết quả kiểm tra CCHC năm 2023

. Báo cáo kết quả rà soát quy định; quy chế tổ chức hoạt động năm 2023

. Báo cáo kết quả rà soát, kiện toàn chức năng nhiệm vụ; cơ cấu tổ chức bộ máy; vị trí việc làm năm 2023

. Báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiếm nghị của các cá nhân, tổ chức và trả lời phản ánh, kiến nghị năm 2023

. Báo cáo Công tác PT-TH năm 2023.

. Báo cáo kết quả tuyên truyền CCHC năm 2023

. Kế  hoạch Đào tạo, bồi dưỡng CB,VC, NV năm 2023

. Quyết định ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2023

. Kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2023

. Quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

. Quyết định ban hành Đề án vị trí việc làm của Đài PT-TH

. Quyết định ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, thực hiện công tác CCHC

. Quyết định ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng

Quyết định ban hành Quy định về trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm

. Quyết đinh ban hành Quy trình quản lý dự án của Đài PT-TH Khánh Hoà

. Quyết định ban hành Quy trình thanh toán và quản lý chứng từ

. Quyết định ban hành Quy trình tiếp nhận, xử lý đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo

. Quyết định công khai Báo cáo tài chính năm 2022

. Quyết định công khai dự toán năm 2023

. Tờ trình về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài PT-TH Khánh Hoà.

. Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2023

. Quyết định công khai Dự toán ngân sách năm 2024

 

Trang: 1 2

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28/09/2018

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Đường A1, Khu đô thị An Bình Tân, Phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hoà
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158