Đánh giá các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước được triển khai ứng dụng từ năm 2011 đến năm 2020

Đã đăng vào 03/04/2024 lúc 15:48

Sáng 3/4, Hội đồng khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức nghiệm thu đề tài: Đánh giá các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước được triển khai ứng dụng từ năm 2011 đến năm 2020. Đề tài do Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ Khánh Hòa chủ trì thực hiện.

Ảnh Tiến Hóa

Đề tài  thực hiện từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2023. Đề tài đã xây dựng được bộ tiêu chí và trọng số để đánh giá hiệu quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2011 – 2020. Trên cơ sở bộ tiêu chí và trọng số đã xây dựng, đề tài đã tiến hành khảo sát, đánh giá hiệu quả của 230/238 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở – có sử dụng ngân sách nhà nước, được nghiên cứu, nghiệm thu và đăng ký kết quả trong giai đoạn 2011 – 2020, gồm 128 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và 102 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở. Kết quả đánh giá cho thấy phần lớn các nhiệm vụ KH&CN đã đem lại hiệu quả ứng dụng nhất định, tuy vậy vẫn có một số nhiệm vụ chưa đem lại hiệu quả ứng dụng tương xứng với kinh phí đầu tư.

Đề tài cũng đã khảo sát nhận diện được các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 – 2020 từ các góc nhìn: Cơ quan chủ trì nhiệm vụ, Cơ quan ứng dụng và đối tượng thụ hưởng kết quả của nhiệm vụ. Đồng thời phân tích thực trạng công tác quản lý, nghiên cứu, ứng dụng ảnh hưởng đến hiệu quả ứng dụng các nhiệm vụ KH&CN trong giai đoạn này. Từ đó, đề tài đã đề xuất được 3 nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng các kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hoà trong thời gian tới. Đề tài đã đề xuất, kiến nghị Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh các chương trình, kế hoạch cũng như có những điều chỉnh trong quy trình quản lý, nghiên cứu, ứng dụng nhiệm vụ để nâng cao hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng các nhiệm vụ KH&CN.

 Nguyễn Hiền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28/09/2018

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Đường A1, Khu đô thị An Bình Tân, Phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hoà
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158