Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng phong trào thi đua ” Đoàn kết sáng tạo” trên địa bàn tỉnh

Đã đăng vào 30/11/2022 lúc 10:44

Sáng 30/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo" trên địa bàn tỉnh. 

Ảnh Hà Khánh

Những năm qua, các phong trào thi đua được các cấp, các ngành, đoàn thể, các địa phương tổ chức rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng để động viên và huy động mọi nguồn lực xã hội thi đua hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị của đất nước và kịp thời giải quyết những vấn đề bức thiết trong thực tiễn. Các ngành, các giới, các lĩnh vực trong xã hội triển khai nhiều phong trào thi đua, nhiều cuộc vận động. Qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã có hàng vạn công trình được hoàn thành; hàng vạn sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học được ứng dụng mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội to lớn. Thông qua phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân Anh hùng, Chiến sĩ thi đua các cấp, những điển hình tiên tiến được Nhà nước và các cấp, các ngành, đoàn thể ghi nhận, khen thưởng.

Tại hội nghị, các sở ban ngành và các tổ chức thành viên đã đề xuất nhiều giải pháp như: Đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng tiêu chí đánh giá sáng kiến, sáng chế, ý tưởng mới, xây dựng định kì tổ chức tôn vinh khen thưởng ở cấp viện, trường, các đơn vị trực thuộc tỉnh và cấp tỉnh; đề xuất các giải pháp về công tác khen thưởng tập thể , cá nhân xuất sắc trong phong trào "Đoàn kết sáng tạo". 

Nguyễn Hiền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28/09/2018

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Đường A1, Khu đô thị An Bình Tân, Phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hoà
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158