Ưu tiên xét nâng bậc lương trước thời hạn, quy hoạch bổ nhiệm với người tài năng

Đã đăng vào 23/10/2023 lúc 10:22

Nhiều chính sách trọng dụng người có tài năng là công chức, viên chức, người lao động như được ưu tiên xét nâng bậc lương trước thời hạn (nếu có); được ưu tiên xem xét, lựa chọn quy hoạch, bổ nhiệm vào chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc chuyên gia đầu ngành của lĩnh vực công tác không phụ thuộc vào số năm công tác…

Người dân thực hiện các thủ tục hành chính tại công sở ở Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn

Đây là những chính sách trọng dụng người có tài năng là công chức, viên chức, người lao động được nêu tại dự thảo Nghị định quy định chính sách thu hút và trọng dụng người có tài năng vào cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến.

Theo Tờ trình của Bộ Nội vụ, chính sách trọng dụng người có tài năng là công chức, viên chức, người lao động gồm: chính sách về môi trường làm việc, trang thiết bị làm việc; chính sách về quy hoạch, bổ nhiệm; chính sách về tiền lương, chế độ phúc lợi (trong đó có quy định: được ưu tiên xét nâng bậc lương trước thời hạn (nếu có); chính sách về tôn vinh, khen thưởng; các chế độ ưu đãi khác theo quy định của từng bộ, ngành, địa phương.

Tại Điều 14, dự thảo Nghị định nêu rõ những chính sách trọng dụng người có tài năng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Trong đó, chính sách về quy hoạch, bổ nhiệm được nêu rõ như: được ưu tiên xem xét, lựa chọn quy hoạch, bổ nhiệm vào chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc chuyên gia đầu ngành của lĩnh vực công tác không phụ thuộc vào số năm công tác.

Trường hợp thuộc đối tượng được thu hút nếu không đáp ứng điều kiện để tuyển dụng vào công chức, viên chức thì được ưu tiên ký hợp đồng làm chuyên môn, nghiệp vụ để bổ nhiệm vào vị trí điều hành, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập.

Về chính sách về tiền lương, chế độ phúc lợi có nêu rõ, hằng tháng, được hưởng một khoản tiền khuyến khích người có tài năng bằng 100% mức lương hiện hưởng.

Khoản tiền khuyến khích không dùng để tính đóng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Khoản tiền khuyến khích được xác định trong dự toán kinh phí chi thường xuyên và được phân bổ cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Chính sách về tiền lương, chế độ phúc lợi còn nêu nhiều ưu tiên khác như: Được ưu tiên xét nâng bậc lương trước thời hạn (nếu có) hoặc xét nâng ngạch công chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức không yêu cầu về thời gian giữ ngạch, hạng chức danh nếu có thành tích đặc biệt xuất sắc trong hoạt động công vụ, hoạt động nghề nghiệp hoặc được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 03 năm liên tiếp kể từ ngày có quyết định tuyển dụng.

Được ưu tiên thuê nhà ở công vụ hoặc vay tiền mua nhà ở trả góp theo bảo lãnh của cơ quan, tổ chức từ Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất ưu đãi theo quy định của Chính phủ.

Được giữ nguyên chế độ, chính sách trong thời gian được cử đi đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp địa điểm học tập không ở địa phương nơi công tác thì được hưởng các chế độ như đối với người được cử đi công tác.

Khi được cơ quan có thẩm quyền luân chuyển, biệt phái đến nhận nhiệm vụ ở địa bàn khó khăn thì được hỗ trợ về nhà ở, điều kiện sinh hoạt để ổn định công tác và vẫn tiếp tục được hưởng các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người có tài năng; khi hết thời hạn luân chuyển, biệt phái, nếu hoàn thành nhiệm vụ, cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức người lao động có trách nhiệm bố trí trở lại vị trí công tác trước đây hoặc bố trí vào các vị trí khác cao hơn phù hợp với tài năng, chuyên môn nghiệp vụ.

Khi đến tuổi được hưởng chế độ hưu trí, nếu có đủ sức khỏe, tự nguyện tiếp tục làm việc và cơ quan, đơn vị có nhu cầu thì người đứng đầu cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức xem xét, quyết định kéo dài thời gian làm việc và được giữ nguyên chức vụ, chức danh cán bộ, công chức, viên chức đang đảm nhận, nhưng không quá 5 năm.

VƯƠNG TRẦN

Xem bản gốc báo Lao Động tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2011 - 2016 Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Giấy phép xuất bản số: 250/GP-TTĐT cấp ngày 28/09/2018

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Anh Vũ - Giám đốc
Trụ sở cơ quan: Đường A1, Khu đô thị An Bình Tân, Phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hoà
Điện thoại: 02583.523158 - Fax: 02583.523158